xxx

Kiedy psycholog może złamać tajemnicę lekarską?

Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 roku o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów – art. 14 ust. 1 stanowi, iż psycholog ma obowiązek, zachowania w tajemnicy wiadomości, które wiążą się z klientem, zdobytych z związku z wykonywaniem zawodu. Definicja ta jednak jest dosyć myląca. Wynikałoby z niej, że wszystko o czym dowiedział się psycholog z tytułu świadczonej pomocy, podlega ochronie. W tak rozległym ujęciu już sam fakt świadczenia pomocy stanowiłby zawodową tajemnicę. Źródła prawa do tajemnicy powierzonej psychologowi poszukuje się w osobistych dobrach człowieka, w szczególności prawie do prywatności. Problem dóbr osobistych jest trochę bardziej skomplikowany, ale można powiedzieć, iż uprawnienie do utrzymania tajemnicy jest nierozłącznie związane z uniknięciem po stronie pacjenta uczucia upokorzenia, wstydu, odarcia z prywatności, a nawet intymności.

W dużej mierze obszar tajemnicy wynika z wyczucia wrażliwości, empatii psychologa. Na pewno zakresem tajemnicy nie będzie objęty fakt, iż dana osoba była na oddziale kardiologicznym w szpitalu. Przedstawiona informacja nie może u nikogo wywoływać poczucia skrzywdzenia. Innym przypadkiem jest jednak, gdy ktoś np. leczył się psychiatrycznie albo w klinice bezpłodności. Takie wiadomości mogą wywołać krzywdę. Tajemnicą lekarską i tą z związaną z wykonywaniem zawodu jako psycholog, objęta jest także dokumentacja medyczna (albo związana z prowadzoną terapią), aczkolwiek tylko w zakresie, jaki obejmuje informacje objęte przedstawioną tajemnicą. Zakres owej tajemnicy jest zależny od wielu czynników, które trzeba analizować odnosząc się do konkretnej sprawy. Należy pamiętać, że zgodnie z treścią art. 248 § 1 Kpc każda osoba zobowiązana jest do przedstawienia na zarządzenie sądu dokumentu, który znajduje się w jego posiadaniu, stanowiącego dowód dla istotnego faktu w sprawie. Na tej podstawie przeciwnik procesowy pacjenta, może żądać wydania medycznej dokumentacji. Żądanie to ma jednak ograniczenia, ale to na ich temat tyle.

W jakich sytuacjach, oprócz, tej gdy to sąd nakazuje konieczność ujawnienia tajemnicy, psycholog może ją jeszcze ujawnić?

Pierwszą z nich jest ta, gdy osoba, której dane informacje dotyczą, zwolni psychologa z tego obowiązku. Zwolnienie owe może wynikać z kontekstu zdarzenia, o czym za chwilę, bądź charakteru wyraźnego oświadczenia. Jeżeli chodzi o kontekst sytuacji, to przykładem może być, jeżeli np. pacjent wnioskuje o dowód z zeznań własnego psychologa jako świadka, to psycholog nie może odmówić przedstawienia całej dokumentacji medycznej i nie ma sposobności odmówienia złożenia zeznań. Mówi o tym ustawa o prawach pacjenta oraz rzeczniku praw pacjenta.

Kolejną możliwością złamania tajemnicy przez psychologa, bez poniesienia z tego tytułu konsekwencji, jest gdy zachowanie tajemnicy może stanowić sytuację zagrożenia życia bądź zdrowia pacjenta albo innych osób. Przykładem może być np. to gdy toczy się proces i chodzi o życie albo zdrowie pacjenta czy osób trzecich. W takim momencie nie ma możliwości nie udzielenia odpowiedzi albo nie przełożenia dokumentacji medycznej przez psychologa o pacjencie!

Kategorie: Pozostałe

Brak komentarzy

Zostaw Komentarz

siedemnaście − trzy =